КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД УГОРЦІВ ЗАКАРПАТТЯ В ДЗЕРКАЛІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ «SUMMA 2017»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-2

Ключові слова:

конфесійний склад, SUMMA 2017, угорці Закарпаття, зміна релігійного складу

Анотація

Вивчання розподілу населення за релігійною ознакою в країнах пострадянського простору, в тому числі в Україні та на Закарпатті, надзвичайно ускладнене відсутністю статистичного відліку конфесійного складу, а також відповідних питань в програмі переписів населення. Для хоча б часткового усунення браку даних, який утворився внаслідок серійного перенесення чергового перепису населення в Україні, в 2017 році проведено демографічне дослідження методом анкетного опитування під назвою «SUMMA 2017». Головною метою дослідження було оцінити чисельність та демографічні характеристики закарпатських угорців, крім того стало можливим уточнити фрагментарні відомості стосовно конфесійного складу етнічної спільноти. В результаті опитування отримано більш точну та детальну в порівнянні з попередніми оцінками картину щодо частки окремих конфесій серед угорців Закарпаття, як в розрізі області, так і окремих поселень. Представлено географічні особливості поширення трьох найчисельніших релігійних спільнот – реформатської, римо-католицької та греко-католицької. Розглядаються особливості змін релігійного складу за останні десятиріччя, а також їхні можливі чинники. На завершення проаналізовані взаємозв’язки окремих соціально-демографічних показників із конфесійною приналежністю.

Посилання

Huntington, S.P. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa Kiadó, 1998. 639 p.

Kepecs J. (szerk.). Kárpátalja településeinek vallási adatai (1880–1941). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2000. 246 p.

Józan L. A kárpátaljai református egyház. Hatodik Síp, 1989, 2. sz. pp. 17–20.

Csáti J. A kárpátaljai római katolikus egyház. Hatodik Síp, 1990, 1. sz. pp. 20–24.

Marosi I. Görögkatolikus magyarok Kárpátalján. Közösségek és templomok. Nagybégány–Beregszász: Szent Miklós Egyesület, 2014. 152 p.

Kocsis K. (főszerk.). Magyarország Nemzeti Atlasza – Társadalom. Budapest: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, 2021. 196 p.

Molnár J. IV.2.2. Vallási megoszlás. Baranyi B. (szerk.). Kárpátalja. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja–Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 207–209.

Поліщук, Н. Релігійні вподобання населення України. 2015. URL: http://infolight.org.ua/content/religiyni-vpodobannya-naselennya-ukrayiny. Дата доступу: 19.11.2023.

Kocsis K. A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza (10–21. század). Gál A., Frisnyák S., Kókai S. (szerk.). A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza – Tanulmánygyűjtemény. Nyíregyháza–Szerencs: Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete–Bocskai István Katolikus Gimnázium, 2016. pp. 9–30.

URL: http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dmuka.html. Letöltés ideje: 2023.08.07.

Molnár D. I. Kárpátalja magyar és zsidó lakosságának számbeli alakulása az 1921–1944 közötti időszakban. Dobos S., Molnár F. (szerk.). Kárpátaljai Holokauszt. 1944 – az elhurcolások éve. Beregszász: Kálvin Nyomda, 2015. pp. 55–68.

Csernicskó I., Soós K. MOZAIK2001© Gyorsjelentés – Kárpátalja. Szabó A., Bauer B., Laki L., Nemeskéri I. (szerk.), MOZAIK2001© Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002. pp. 91–135.

Tátrai P., Molnár J., Kovály K., Erőss Á. A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. Kisebbségi Szemle, 2018, 3(3). pp 7–31.

Csernicskó I., Hires-László K., Karmacsi Z., Márku A., Molnár D. I., Máté R., Tóth-Orosz E. Hungarians and the Hungarian Language in Transcarpathia. Törökbálint: Termini Egyesület, 2023. 220 p.

Gereben F. Identitás, kultúra, kisebbség. Felmérés a közép-európai magyar népesség körében. Budapest: Osiris-MTA Kisebbségkutató Műhely, 1999. 280 p.

Tátrai P., Molnár J., Kovály K., Erőss Á. SUMMA 2017: a kárpátaljai magyarok demográfiai felmérése. Ferenc V., Kovály K. (szerk.). Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2020. pp. 21–51.

Ilyés Z. Kárpátalja németségének településtörténete. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv, 1999, 6. pp. 85–94.

Kovály K., Ferenc,V. Etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban. Regio, 28(1), 2020. pp. 70–105. https://doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.299

Tátrai P. A kárpátaljai magyar szórvány típusai, tagolási lehetőségei. Kisebbségi Szemle 5(3), 2020. pp. 7–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-30

Як цитувати

Молнар, Й. Й., Татраі, П., & Коваль, К. П. (2024). КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД УГОРЦІВ ЗАКАРПАТТЯ В ДЗЕРКАЛІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ «SUMMA 2017». Acta Academiae Beregsasiensis: Geographica Et Recreatio, (2), 18–32. https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-2