Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Щука Галина Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри географії та туризму, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4368-5081

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Генці Шандор Олександрович – доктор філософії, доцент, доцент кафедри географії та туризму, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0350-0484

Дишкантюк Оксана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму, Міжнародний гуманітарний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0679-3940

Дністрянський Мирослав Степанович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5663-6740

Заставецька Леся Богданівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9112-3983

Зеленко Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки і туризму, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4880-246X

Кисельов Юрій Олександрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-1892

Колотуха Олександр Васильович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства, Національний авіаційний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6386-7611

Кіш Тімеа – D.Sc., PhD, доцент, Сегедський університет, Угорщина
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2597-5176

Корнус Олеся Григорівна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7469-7291

Лорант Давід – доктор філософії, професор, Університет імені Джона фон Неймана, Угорщина
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7880-9860

Мельниченко Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5162-6324

Михайліченко Ганна Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму та рекреації, Державний торговельно-економічний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7066-6527

Охріменко Алла Григорівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Державний торговельно-економічний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0405-3081

Паска Марія Зіновіївна – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9208-1092

Підгрушний Григорій Петрович – доктор географічних наук, професор, завідувач сектору територіальної організації суспільства, Інститут географії Національної академії наук України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2116-8366

Сіладі Ференц – доктор філософії, доцент, Парціумський християнський університет, Румунія
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8034-6674

Фодор Дюло Дюлович – кандидат географічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та питань якості освіти, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9971-8068