Про журнал

Назва журналу: Acta Academiae Beregsasiensis: Geographica et Recreatio (Записки Берегівської наукової спільноти: Географія та рекреація)

Засновник: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Суб'єкт у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1751 від 11.12.2023 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток 4)

ISSN 2786-5843 (Print); 2786-6440 (Online)

Спеціальності: 106 – Географія, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм

Періодичність видання: 2-4 рази на рік

Мови публікацій: українська, англійська, угорська

Журнал зареєстровано в наукометричній базі даних Index Copernicus International.

Метою журналу є висвітлення результатів фундаментальних і прикладних суспільно- та природничо-географічних досліджень, геоекології, геоінформатики та картографії; досліджень у сфері готельно-ресторанної справи, туризму та рекреації. В журналі публікуються також оригінальні наукові статті з методології географічних та туристичних досліджень, географічної освіти та професійної освіти в туризмі, історії географії та туризмології та розміщуються рецензії наукових праць та підручників з відповідної тематики.

Принципи політики журналу:

- академічна доброчесність, прозорість, наукова об’єктивність, неупередженість до тематики або авторів рукописів;

- відкритість доступу до контенту, яка дозволяє іншим особам вільно опрацьовувати представлені матеріали та посилатись на публікації, використовувати з будь-якою законною некомерційною метою, з обов’язковим посиланням на авторів доробків і первинну публікацію у цьому журналі;

- вимогливість до якості та результатів наукових досліджень.