Рецензування статей

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редколегією. До рецензентів залучаються члени редакційної колегії журналу – експерти з тематики, на яку подається подання. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і релевантності результатів аналізу та приймають рішення про прийняття статті без змін, після коригування статей відповідно до зауважень або відхилення. У журналі використовується двостороннє сліпе рецензування.

Під час рецензування заповнюється наступна форма:

Назва статті:

Наприкінці зазначається дата рецензування.                 

Технічний редактор перевіряє подані матеріали на відповідність правилам журналу.

Термін розгляду – до 10 днів. Після отримання рецензій, авторам статей дається два тижні на подальшу роботу зі статтею.

Автор може врахувати або спростувати отримані зауваження та побажання. Після доопрацювання статті, вона разом з відповіддю автора (при наявності) направляється на повторне рецензування.

Якщо стаття отримує 2 негативні рецензії, вона не приймається журналом до опублікування. Остаточне рішення про прийняття статті або її відхилення залишається за редакційною колегією.

Якщо статтю відхилено, рукопис буде вилучено і не може бути знову подано до журналу.