РАДІОАКТИВНИЙ ФОН СЕРЕДОВИЩА ТА СУЧАСНІ РУХИ КОРИ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОГИНІ: СЕЙСМІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-5

Ключові слова:

геодинамічний стан, радіоактивний фон середовища, землетруси, сучасні горизонтальні рухи кори, Закарпатський внутрішній прогин, геологічні структури

Анотація

Закарпатський внутрішній прогин – сейсмогенеруюча геологічна структура. На території Закарпаття щорічно реєструються сотні місцевих підземних поштовхів, серед яких виділяються потужніші землетруси, що відчуваються людьми та є індикатором підвищення напружено-деформованого стану порід. В роботі проведено вивчення впливу сучасних горизонтальних рухів кори в регіоні на прояви місцевої та регіональної сейсмічності, аналіз відгуку на них геофізичних полів, зокрема варіацій радіоактивного фону середовища в центральній частині Закарпаття. Сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому за 2022 рік, отримані на пункті деформометричних спостережень «Королеве», представлені розширеннями порід величиною :+1261 нстр. За цей період на території Карпатського регіону зареєстровано 50 місцевих землетрусів різної магнітуди та глибини. Вказано на існування зв'язку інтенсивних рухів кори та інтервалів підвищеної сейсмічності: землетруси реєструються в періоди інтенсивного стиснення порід, зокрема в зоні Оашського глибинного розлому. Геомеханічні процеси викликають зміни фізичних характеристик верхніх шарів земної кори, які проявляються в змінах параметрів досліджуваних геофізичних полів, параметрів радіоактивного фону середовища, зокрема гама-випромінювання. Ці події в часовому інтервалі корелюються, радіоактивний фон середовища в період динамічних геомеханічних процесів проявляється через реєстрацію аномальних величин, що може бути застосовано при побудові моделі геодинамічних та сейсмічних процесів в екологічно небезпечних регіонах. Отримані дані доповнюватимуть результати інших досліджень геофізичних процесів та факторів впливу на них при вивченні процесів підготовки та прояву місцевої сейсмічності. Важливо проведення подібних досліджень в північно-західній частині та південно-східній частині Закарпатського внутрішнього прогину, які розкриють нам характер рухів кори в як у вертикальних так і горизонтальних напрямах.

Посилання

Бондар К. Геофізичні методи при дослідженні взаємозв’язків між природними та історичними процесами. Вісник Київського національного університету. Геологія. 2012, № 59. С. 17–21.

Гопченко Є., Овчарук В., Шакірзанова Ж., Гопцій М., Траскова А., Швець Н., Сербова З., Тодорова О. Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України. Вісник Київського національного університету. Геологія. 2018, № 3(82). С. 6–15.

Назаревич А., Назаревич Л., Баштевич М. Виділення малоамплітудних деформаційних аномалій – провісників місцевих Закарпатських землетрусів з урахуванням метеопружних деформацій. Вісник Київського національного університету. Геологія. 2019, № 1 (84). С. 21–26.

Kuzmenko E., Bagriy S., Fedoriv V., Shtogrin N., Dzoba U. Determination of the Petroleum Pollution Sources for Groundwater (on the Example of Solotvin Territory in the Precarpathians). Вісник Київського національного університету. Геологія. 2019, № 3(86). С. 40–47.

Гетманець О., Некос А., Пеліхатий М. Кластерний аналіз і радіаційний моніторинг довкілля. Вісник Київського національного університету. Геологія. 2019, № 3(86). С. 75–79.

Гнилко О., Шевчук В., Божук Т., Богданова М., Гнилко С. Геологічні/ геотуристичні об’єкти Закарпатської області як відображення геологічної історії Карпат. Вісник Київського національного університету. Геологія. 2019, № 4(86). С. 6–13.

Ободовський О., Лук'янець О., Почаєвець О., Москаленко С. Багаторічна мінливість абсолютних річних мінімумів стоку води річок України. Вісник Київського національного університету. Геологія. 2019, № 4(86). С. 89–95.

Ступка О. “Молоді платформи” – традиційні уявлення і реальність (геодинамічний аспект). Геодинаміка. 2018, № 1(24). С. 51–59.

Малицький Д., Гнип А., Грицай О., Муровська А., Кравець С., Козловський Е., Микита А. Механізм вогнища і тектонічний контекст землетрусу 29.09.2017 р. поблизу м. Стебник. Геодинаміка. 2018, № 1(24). С. 60–79.

Третяк К., Брусак І. Дослідження взаємозв’язку сейсмічності та сучасних горизонтальних зміщень за даними перманентних ГНСС-станцій у Карпато-Балканському регіоні. Геодинаміка. 2019, № 1(28). С. 5–18.

Козловський Е.М., Максимчук В., Малицький Д., Тимощук В.Р., Грицай О.Д., Пирожок Н. Взаємозв’язок структурно-тектонічних та сейсмічних характеристик Центральної частини Закарпатського прогину. Геодинаміка. 2019, № 1(28). С. 62–70.

Лазаренко M. A., Герасименко O. A., Oстапчук, Н. M., Шіпко Н. Л. Нейромережева оцінка параметрів локалізації і магнітуди джерел землетрусів за початковими ділянкам записи сейсмічного сигналу. Геофізичний журнал. 2019, 41(1). С. 200–214. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i1.2019.158874.

Вербицький С.Т., Вербицький Ю.Т., Стецьків O.T. Ніщіменко I.M. Автоматизована підсистема обробки та аналізу даних сейсмічних спостережень Карпатського регіону. Геофізичний журнал. 2019, 41(2). С. 171–181. DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164467.

Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В. Гідрогеологічний аспект сейсмотектонічних процесів у Закарпатському внутрішньму прогині. Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Геологія, 2022. 98(3). С. 42-48.

Ігнатишин Василь Васильович, Ігнатишин Адальберт Васильович, Вербицький Сергій Тарасович, Ігнатишин Моніка Бейлівна, Іжак Тібор Йосипович. Оцінка сейсмотектонічних процесів в Карпатському регіоні із застосуванням динамічних характеристик сучасних горизонтальних рухів. Scientific trends: modern challenges. Volume 1: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021. 202 р. рр.35–44. ISBN 978-1-7364133-2-6.

Ігнатишин В.В. Дослідження варіацій параметрів радіоактивного фону середовища та їх зв՚язку із сейсмотектонічними процесами. Сучасний педагог: колективна наукова монографія. Дніпро: Акцент ПП, 2022, Т. 4, С. 39–49.

Назаревич А.В., Назаревич Л.Є., Шлапінський В.Є. Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (Українське Закарпаття). Геодинаміка. 1(20)/2016. С. 170–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-30

Як цитувати

Ігнатишин, В. В., Iжак Т. Й., & Молнар, Д. С. С. (2024). РАДІОАКТИВНИЙ ФОН СЕРЕДОВИЩА ТА СУЧАСНІ РУХИ КОРИ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОГИНІ: СЕЙСМІЧНИЙ АСПЕКТ. Acta Academiae Beregsasiensis: Geographica Et Recreatio, (2), 58–68. https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-5