КОНЦЕПЦІЯ ЕКОГОТЕЛЮ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-6

Ключові слова:

екоготель, екологічна сертифікація, екологічне маркування, навколишнє природне середовище, індустрія гостинності, готельно-ресторанний бізнес, готель

Анотація

Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні дедалі більше зростає потреба у сталому розвитку та збереженні навколишнього середовища. Екоготелі стають популярними серед туристів, які полюбляють природу і шукають нові локації, не завдаючи при цьому шкоди природному середовищу. Екоготелі розташовуються у різноманітних природних місцинах, а їхнє спорудження і подальше функціонування направлене на збереження навколишнього середовища. Екоготелі перетворюються на інноваційні центри реалізації сталих практик, зокрема починають використовувати енергію відновлюваних джерел і запроваджувати системи збереження води та управління відходами. Метою дослідження є визначення інноваційних трендів ведення готельно-ресторанного бізнесу на прикладі застосування концепції екоготелю, популяризація екотуризму та стимулювання використання інноваційних трендів у розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Методами дослідження є аналітичний, порівняльний, графічний і статистичний методи, а також методи аналізу, синтезу та узагальнення. Дослідження дозволило провести аналіз концепції екоготелю як інноваційного тренду у розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Розглянуто вплив екологічної свідомості споживачів на вирішення екологічних проблем і зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, який здійснюють обʼєкти готельної індустрії. Проаналізовано поняття "екоготель", його ключові характеристики та переваги. Досліджено важливі аспекти сталого розвитку, зокрема використання відновлюваних джерел енергії, водозбереження, зменшення викидів та мінімізацію впливу на природне довкілля. Подано характеристику основних принципів створення та функціонування екоготелю (використання енергоефективних технологій і відновлювальних джерел енергії, відсутність викидів шкідливих речовин обʼєктами готельної індустрії у довкілля та ін.), його особливостей і переваг, а також висвітлено приклади успішної реалізації даної концепції у сучасному суспільстві. Вивчено способи зменшення негативного впливу готелів на довкілля та різноманітні інноваційні підходи до забезпечення сталості, ефективності енергоспоживання і впровадження нових технологій в будівництво та функціонування інфраструктури. Представлено основні переваги та виклики впровадження концепції екоготелю, а також закцентовано увагу на важливості збалансованого підходу до сталого розвитку готельно-ресторанного бізнесу в контексті збереження навколишнього середовища і задоволення потреб сучасних споживачів. Також наведено приклади успішно реалізованих проєктів із застосуванням концепції екоготелю. Ці ідеї є корисними для готельних і ресторанних підприємців, які розглядають впровадження принципів екологічної спрямованості у свої бізнес-процеси, цікавляться інноваційними тенденціями у галузі та бажають зробити свої підприємства екологічно стійкішими та привабливішими для екологічно свідомих клієнтів.

Посилання

Лебедєва О. А. та Єрмолова, Є. Тенденції розвитку еко-готелів у світі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. пр. 2017. Вип. 30. с. 49-52.

Ганич Н. М., Гаталяк О. М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу. Географія та туризм: науковий збірник / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол.: Любіцева О. О., Яценко Б. П., Сировець С. Ю. [та ін.]. Вип. 43. – Київ: Альфа-ПІК, 2018.

Зубехіна, Т. Економічні складові екологізації закладів гостинності в регіоні. Товарознавчий вісник, 2022. 2(15), 96-103. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-8 (дата звернення: 17.12.2023).

Камушков О. С., Ткач В. О., Язіна В. А. Інновації світового готельного господарства. Причорноморські економічні студії, Випуск 48-2. 2019. С. 52-55.

Паньків М. М., Липовий Д. В. Інноваційні тренди розвитку підприємств індустрії гостинності в контексті esg-трансформації. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» No 14-15 (Травень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», що проводилася 27 травня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).

Терещук Н. В. Вплив екологічної сертифікації на рейтинг готелів з боку клієнтів. Інфраструктура ринку. 2022. № 65. С. 133–137.

Максименко О. Р., Красножон С. В. Інноваційні технології у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Збірник наукових праць ХКТЕІ. 2020. № 16. С. 252 – 261.

Лисюк Т. В., Терещук О. С., Пасічник М. П. Інноваційні технології у готельно-ресторанному господарстві. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-11 (дата звернення: 14.12.2023).

Кіш Г. В. Інноваційні технології в діяльності готельно-ресторанних підприємств. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 6(12). С. 65 – 77. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-6(12)-65-77 (дата звернення: 14.12.2023).

Лютак О. М., Баула О. В., Баула В. В. Інноваційні технології в міжнародній готельній індустрії. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2023. Вип. 19. Т. 1. С. 10–18. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.10-18 (дата звернення: 14.12.2023).

Терещук, Н. В., Транченко, Л. В., Транченко, О. М., & Шашеро, А. М. Екологізація готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 2023. Вип. 28(1(42), 105–114. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282240 (дата звернення: 14.12.2023).

Тітомир Л. А. Екологізація готелів як напрям розвитку готельно-ресторанного бізнесу / Л. А. Тітомир, О. М. Коротич, Ю. О. Халілова-Чуваєва // Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13, вип. № 3, С. 88-93. DOI: 10.15673/fie.v13i3.2136 (дата звернення: 14.12.2023).

Мельник І. М. Процеси екологізації готельних підприємств України. Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення" (м. Львів, 18-19 червня 2020 р.). Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 372 с. С. 178-180.

Офіційний сайт British Airways Holidays (BAH) [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.britishairways.com/en-gb/flights-and-holidays/holidays (дата звернення: 16.12.2023).

Офіційний сайт Casitas Tenorio B&B [Електронний ресурс] Режим доступу: https://casitastenorio.com/certification-of-sustainable-tourism-cst/ (дата звернення: 16.12.2023).

Офіційний сайт Green Globe [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.greenglobe.com/(дата звернення: 17.12.2023).

Офіційний сайт Green Key [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.greenkey.global/(дата звернення: 17.12.2023).

Офіційний сайт Touristik Union International (TUI) [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.tuigroup.com/en-en (дата звернення: 16.12.2023)

Bohdanowicz P. Environmental Awareness and Initiatives in the Swedish and Polish Hotel Industries – Survey Results // International Journal of Hospitality Management. 2009. Vol. 6. pp. 36-52.

Берзіна С.В., Капотя Д.Ю., Бузан Г.С. Екологічна сертифікація та маркування. Методичний довідник. – К.: вид-во Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 114 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.ecolabel.org.ua/images/page/ecolabel_book.pdf (дата звернення: 14.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-30

Як цитувати

Ковальчук, І. В. (2024). КОНЦЕПЦІЯ ЕКОГОТЕЛЮ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Acta Academiae Beregsasiensis: Geographica Et Recreatio, (2), 69–78. https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-6